Velkommen til NWR!

Natural Western Riders (NWR) er en klub for westernryttere der breder sig over det meste af Østjylland, med hjertet i Favrskov Kommune og afstikkere over hele landet.
Vi huser både eliteryttere i forskellige disipliner og begyndere, hyggeryttere og vores familier. Vi vil gerne at der er plads til alle, og ledetråden må være at man aldrig må glemme at det skal være sjovt.
 
 
Der er masser af aktiviteter på programmet så følg med i kalenderen og på Facebook
Hjemmesiden er sidst opdateret d. 3 Aug 2016
  
Hyggeridning, Vinterhalvår
 
Hyggeridning oktober til og med april:
Double T Ranch, Ll. Brunmosevej 3, Auning, 20 kr. for medlemmer og 40 kr. for ikke medlemmer.
På Double T er der ridehal vi benytter i vinterhalvåret.  
Vi mødes og hygger, rider, træner, spørger til råds, drikker kaffe el. andet og håber på der dukker kage op. Alle er velkomne. Både medlemmer og andre og både med eller uden hest.  
Alle medlemmer af NWR er velkomne til at benytte faciliteterne i Solkær (bane, trail-redskaber, klubhus), bare I husker at rydde op efter Jer.
 
NWR Ordinær generalforsamling d. 13-11-2016 kl 14:00
Solkær, Grønnevej 4, 8382 Hinnerup
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Evt. forslag fra bestyrelse og medlemmer Der er p.t. ikke modtaget forslag. De vil blive lagt herind, hvis vi modtager nogen.
5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
6. Valg af formand/kasserer Formand Yvonne Knudsen er på valg
7. Valg af medlemmer til bestyrelse samt suppleanter Tove Kudahl-Laursen, Frank Thomsen og Lisbeth Zdrenka er på valg
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant Thomas Jensen, Anne Højbo og Torben Bue er på valg 9. Nedsættelse af evt. udvalg
10. Eventuelt
Efter generalforsamlingen byder klubben på gløgg og æbleskiver. Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår til alle.
Kommende arrangementer

November:
3. Hyggeridning fra kl.19 hos Double T Ranch
10. Hyggeridning fra kl.19 hos Double T Ranch
13. General forsamling kl 14
17. Hyggeridning fra kl.19 hos Double T Ranch
24. Hyggeridning fra kl.19 hos Double T Ranch
 
December:
1. Hyggeridning fra kl.19 hos Double T Ranch
8. Hyggeridning fra kl.19 hos Double T Ranch
15. Hyggeridning fra kl.19 hos Double T Ranch
22. Hyggeridning fra kl.19 hos Double T Ranch
29. Hyggeridning fra kl.19 hos Double T Ranch

Læs mere i Kalender og Arrangementer

Referat af Generalforsamlingen 2015 :Kan hentes ved at trykke HER

Nyt fra Bestyrelsen

Bestyrelsen arbejder for at holde kalenderen fuld af forskellige arrangementer for alle.
Hvis du har ønsker eller kommentarer så kontakt en af os.
 
 
Hvis du har taget billeder på et af arrangementerne vil vi meget gerne have en kopi til siden.
  Natural Western Riders | Grønnevej 4, Solkær, 8382 Hinnerup  | Tlf.: 51 34 78 74 | Yvonne@nwr.dk